Formaty i rodzaje kursów u bukmacherów

Zapoznaj się z wszystkimi dostepnymi formatami i rodzajami kursów.

Na początku troszke teorii, otóż kursy to liczby, które służą do kalkulowania wysokości wygranej za daną stawkę. Główną zasadą jest, że im wyższy kurs to mniejsze prawdopodobieństwo wygranej.

U wiekszości bukmacherów spotykamy się z trzema rodzajami przedstawiania kursów:

W zależności od kraju w którym operuje dany bukmacher kurs jest prezentowany za pomocą europejskiego, brytyjskiego, amerykańskiego, malezyjskiego, indonezyjskiego, lub też hongkońskiego standardu.

Wiekszość bukmacherów obsługuje więcej niż jeden z tych standardów, ponieważ strony dostępne są dla wielu narodowości i grają u nich użytkownicy z różnych krajów. Po wejściu na stronę bukmachera domyśly format kursów może być inny ale wystarczy, że go sobie zmienisz, a będziesz miał pewność, iż operujesz na odpowiednich kursach. Czasami aby móc zmienić format kursów musisz się zalogować i zrobić to w ustawieniach na swoim koncie gracza. Dotępne formaty kursów u każdego z bukmacherów widoczne są na naszej stronie w opisie każdej z firm.

Poniżej zaprezentowano przykład kursów w różnych formatach.

Przykład: Polska vs. Anglia (Piłka nożna)

Pełna prezentacja tabeli różnych formatów kursów, wraz z wyjaśnieniem na przykładach poniżej.
  Europe UK US Malay HK Indo
1: Polska 1.40 2/5 -250 0.40 0.40 -2.50
X: Remis 3.75 11/4 +275 -0.36 2.75 2.75
2: Anglia 5.00 4/1 +400 -0.25 4.00 4.00

Obliczenia dla różnych formatów kursów dla stawki €200 na zwycięstwo Polski.

Ważne jest, aby odróżnic wypłatę na konto po wygranym zakładzie od wygranej, którą jest wypłata po odjęciu stawki.


Kursy europejskie

Kursy europejskie przemnożone przez stawkę w wyniku dają Twoją wygraną. Kursy pokazują ile jednostek bukmacher wypłaca za jednostkę postawioną.

Przykład 1: Zwycięstwo gospodarza, którym jest Polska nad Anglią, kurs europejski 1.40

Wypłata: Stawka × kurs europejski  

  €200 × 1.40 = €280

Zysk: Stawka × (kurs europejski - 1)  

  €200 × (1.40 - 1) = €80

Przykład 2: Zwycięstwo Anglii nad Polską, kurs europejski 5.00

Wypłata: Stawka × kurs europejski  

  €200 × 5.00 = €1000

Zysk: Stawka × (kurs europejski - 1)  

  €200 × (5.00 - 1) = €800


Kursy brytyjskie

Kursy brytyjskie przemnożone przez stawkę dają w rezultacie Twoją wygraną. Kursy pokazują ile jednostek wygrywasz na czysto za jedna postawioną jednostkę.

Przykład 1: Zwycięstwo Polski nad Anglią, kurs brytyjski 2/5

Wypłata: Stawka × (kurs brytyjski + 1)  

  €200 × (2/5 + 1) = €280

Zysk: Stawka × kurs brytyjski  

  €200 × 2/5 = €80

Uwaga: podczas przeliczania na kursy brytyjskie mogą wystapić błędy związane z tym, że niektóre kursy nie maja dokładnych odpowiedników ułamkowych. Przedstawiamy najbardziej zbliżone kursy ułamkowe.

Wielu bukmacherów wewnętrznie stosuje system dziesiętny i rozlicza klientów w oparciu o kursy dziesiętne, natomiast klientom brytyjskim podaje najbardziej zbliżone kursy ułamkowe. Bukmacher może na przykład stosować wewnętrznie kurs 1.28, a klientom brytyjskim przedstawiać kurs 2/7. Ponieważ 2/7 = 0.28571, zwycięski zakład o wartości 1 000 GBP daje klientowi zysk w wysokości 280.00 GBP, a nie spodziewanych 285.71 GBP.


Kursy amerykańskie

Kursy ujemne. Są to zakłady z dużym prawdopodobieństwem wygranej. Najczęściej do postawienia zwycięskiego zakładu potrzebne jest prawdopodobieństwo rzędu 50%. W systemie europejskim są to kursy niższe od 2, a w systemie brytyjskim – niższe od 1/1. Wysokość kursu wskazuje, jak wysoka musi być stawka w celu wygrania 100 jednostek. Także w wersji ujemnej, by łatwo było odróżnić te dwa przypadki.

Przykład 1: Zwycięstwo Polski nad Anglią, kurs amerykański -250

Wypłata: Stawka × (1 + 100 / kurs amerykański)  

  €200 × (1 + 100/250) = €280

Wygrana: Stawka × 100 / kurs amerykański  

  €200 × 100/250 = €80

Zauważ, że minusowy znak przed kursem zmienia się podczas obliczeń. Liczba musi być dodatnia.

Kursy dodatnie (wygrana ze stawką 100 jednostek): Kursy dodatnie są stosowane dla zakładów, w których potencjalny zysk jest wyższy od stawki. Są to zakłady, które maja niskie prawdopodobieństwo wygranej. W systemie europejskim są to kursy wyższe lub równe 2, a w systemie brytyjskim - większe lub równe 1/1Wysokosc kursu wskazuje na wielkość wygranej w przypadku postawienia 100 jednostek.

Przykład 2:Remis w meczu Polska vs. Anglia, kurs amerykański +400

Wypłata: Stawka × (1 + kurs amerykański / 100)  

  €200 × (1 + 400/100) = €1000

Wygrana: Stawka × kurs amerykański / 100  

  €200 × 400/100 = €800

Zysk równy stawce Przypadek graniczny, gdy potencjalny zysk jest równy stawce nosi nazwę kursu równego (Evens) lub kursu 100.. Uwaga: wzór dla kursu dodatniego obowiązuje dla wartości 100.


Kurs malezyjski

Tak jak w przypadku kursu amerykańskiego, kurs malezyjski przedstawia stosunek wielkości stawki do potencjalnego zysku:

Zysk niższy od stawki. W tym przypadku kurs jest dodatni i przedstawia zysk w przeliczeniu na postawioną jednostkę. Kurs równy 0 odpowiada przypadkowi, gdy zysk w przypadku wygranej jest równy stawce, czyli zakład 50/50.

Przykład 1: Zwycięstwo Polski nad Anglią, kurs malezyjski +0.4

Wypłata: Stawka × (1 + Kurs malezyjski)  

  €200 × (1 + 0.4) = €280

Wygrana: Stawka × Kurs malezyjski  

  €200 × 0.4 = €80

Zysk wyższy od stawki. W tym przypadku kurs jest ujemny i przedstawia stawkę potrzebna do wygrania 1 jednostki.

Przykład 2: Zwycięstwo Anglii nad Polską, kurs malezyjski -0.25

Wypłata: Stawka × (1 - 1 / kurs malezyjski)  

  €200 × (1 - 1/(-0.25)) = €1000

Wygrana: Stawka × 1 / kurs malezyjski  

  €200 × 1/0.25 = €800

Uwaga: znak minus przed kursem jest usunięty przy obliczeniach. Liczba musi być dodatnia.


Kursy hongkońskie

Kurs HK pomnozony przez stawkę oznacza wysokość wygranej. Kurs przedstawia, ile jednostek jest warta wygrana na czysto w przeliczeniu na jednostkę stawki. Kurs HK jest wiec tożsamy z kursem brytyjskim, tyle że nie jest wyrażony ułamkiem, lecz liczbą dziesiętną.

Przykład 1: Zwycięstwo Polski nad Anglią, kurs hongkoński 0.4

Wypłata: Stawka × (1 + Kursy hongkońskie)  

  €200 × (1 + 0.4) = €280

Wygrana: Stawka × Kursy hongkońskie  

  €200 × 0.4 = €80


Kursy indonezyjskie

Kurs indonezyjski to kurs amerykański podzielony przez 100. Jeśli jest ujemny, przedstawia wysokość stawki niezbędnej do otrzymania zysku na poziomie 1, a jeśli jest dodatni, przedstawia zysk ze stawki na poziomie 1.

Zysk niższy od stawki (kurs ujemny).

Przykład 1:Zwycięstwo Polski nad Anglią, kurs indonezyjski -2.50

Wypłata: Stawka × (1 - 1 / kurs indonezyjski)  

  €200 × (1 - 1/(-2.50)) = €280

Wygrana: Stawka × - 1 / kurs indonezyjski  

  €200 × - 1/(-2.50) = €80

Zysk wyższy od stawki (kurs dodatni).

Przykład 2: Zwycięstwo Anglii nad Polską, kurs indonezyjski +4.00

Wypłata: Stawka × (1 + kurs indonezyjski)  

  €200 × (1 + 4.00) = €1000

Wygrana: Stawka × kurs indonezyjski  

  €200 × 4.00 = €800


Wzory przeliczeń pomiędzy powyższymi kursami

Z kursu europejskiego::

UK = EU - 1 zaokraglone do najblizszego ‘zgrabnego’ ułamka

US = 100 / (1 - EU)
EVENS
100 * (EU - 1) if EU < 2
if EU = 2
if EU > 2

Malay = EU - 1
1 / (1 - EU) if EU ≤ 2
if EU > 2

HK = EU - 1  

Indo = 1 / (1 - EU)
EU - 1 if EU < 2
if EU ≥ 2

Na kurs europejski::

EU = UK + 1  

EU = 1 - (100 / US)
2
1 + (US / 100) if US < 0
if US = EVEN
if US > 0

EU = 1 - (1 / Malay)
1 + Malay if Malay < 0
if Malay ≥ 0

EU = HK + 1  

EU = 1 - (1 / Indo)
1 + Indo if Indo < 0
if Indo ≥ 0